Anton, photo: Trubina, 500x442p, 72kb  Anton, photo: Trubina, 311x257p, 34kb

JUSIÉ ANTOINE Care LeNez
(Anton)

father: Erik Fines Favourit
mother: Dvina Amada
27.11.92 - 5.10.98
br. Maria Reshetina (Moscow), ow. Svetlana Trubina (Apatity, Murmansk area)
pedigree

Anton and me, photo: Nikolaeva, 400x437p, 54kb  Show of Briardclub ' 1998, Moscow, the judge - Ewa Dorota Sobolta (Poland), Anton - second in open class, photo: Golynia, 687x300p, 56kb

Anton and grandmother watch TV:)), photo: Trubina, 362x500p, 66kb  Anton and grandmother, photo: Trubina, 362x500p, 66kb  Water-melon for Anton, photo: Trubina, 500x321p, 65kb

The birthday of Anton: Meat? For me?, photo: Trubina, 400x322p, 51kb  The birthday of Anton: Meat!!!, photo: Trubina, 400x325p, 45kb  The birthday of Anton: Now?!, photo: Trubina, 500x354p, 28kb  The birthday of Anton: nice...., photo: Trubina, 500x342p, 24kb

Anton, 3 months, photo: Ude, 465x300p, 44kb  Anton, 3 months, photo: Ude, 257x400p, 30kb  Anton, 18 months, photo: Trubina, 400x320p, 33kb

the son of Anton - half-briard Jack

Anton's son - Jack, photo: Trubina, 300x380p, 49kb
come back to Briard.RU